Novinka v našem IS pro Facility Management: Propojení databáze pit-FM s informačním modelem stavby (BIM) vytvořeným v prostředí Revit.

Oboustranné propojení znamená pro uživatele unikátní možnost přenášet celý 3D model stavby do databáze a to na úrovni ploch (budovy, podlaží, místnosti, dílčích ploch, venkovních ploch), vybavení budovy (objektů stavební konstrukce jako jsou okna, dveře, prostupy aj.) či objektů technického vybavení (TZB). Vyhodnocovací funkce umožní zobrazit vybraný objekt z databáze IS pro správu majetku v Revitu a obráceně. Tato novinka přináší silný nástroj pro ještě bezproblémovější údržbu vašich aktuálních dat.