Držíme krok s BIM

pit-FM drží krok s aktuálními trendy ve vývoji IT ve stavebnictví a lze jej propojit s programem Autodesk Revit, podporujícím technologii BIM. V současnosti u našich německých partnerů probíhá vývoj nových funkcionalit programu pit-FM, pomocí nichž bude dosaženo plného využití veškerých výhod, které informační model budovy v provozní fázi životního cyklu stavby přináší.