PPF Real Estate s.r.o.

Společnost využívá systém pit-FM, především moduly Nájmy a Subjekty pro vyúčtování nájmů komerčních objektů, integrace s ERP systémem Navision. Mezi systémy jsou předávány podklady k fakturaci za nájmy prostor i pronajatých zařízení generovaných automatizovaně ve stanovených termínech s různou periodicitou úhrady (měsíčně, čtvrtletně, atd.)

PPF Real Estate s.r.o. je realitní servisní organizace, která spravuje aktiva blížící se hranici 1 miliardy eur. Patří mezi největší subjekty na trhu jak v ČR, tak i v CEE. Zajišťuje komplexní servis pro různé projekty PPF Real EstateHolding B.V. i jiných developerů v České republice a zemích střední a východní Evropy (CEE).


Show More NAHRÁVÁNÍ... NEJSOU DALŠÍ POLOŽKY
Bližší informace a nezávazná konzultace. Mám zájem
Toggle Bar