Sociální služby Vsetín

Implementován komplexní systém pit-FM a pit-WEB Helpdesk včetně propojení s výkresovou dokumentací pomocí pit-CAD. Systém je využíván především pro správu a údržbu zařízení a budov. Spravované objekty byly podrobně pasportizovány  a propojeny s CAD dokumentací. Je využíván i modul Správa vozidel pro sledování ekonomiky provozu, vytížení a rezervací vozidel.

Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace nabízí pobytové služby osobám se sníženou soběstačností. Způsob poskytování sociální služby vychází z individuálních potřeb uživatelů a podporuje jejich soběstačnost a nezávislost. Zřizovatelem Sociálních služeb Vsetín, příspěvkové organizace je Zlínský kraj. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace spravuje celkem 6 pobytových zařízení sociálních služeb.


Show More NAHRÁVÁNÍ... NEJSOU DALŠÍ POLOŽKY
Bližší informace a nezávazná konzultace. Mám zájem
Toggle Bar