Klíčové vlastnosti

PROPOJENÍ S DATABÁZÍ PIT-FM

Mobilní klient má přístup do databáze pit-FM. Po synchronizaci dat se změny projeví v obou databázích.
nadstavba na platformy AutoCAD / BricsCAD

ÚPRAVY APLIKACE PODLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA

Aplikace je vytvořena na míru podle požadavků zákazníka. Další možností je využití již vytvořených řešení nebo standardního programu bez úprav.
knihovna symbolů a objektů

BEZPEČNOST DAT

Aplikaci mohou využívat pouze uživatelé s vytvořenými přístupovými právy. Přihlášení do aplikace probíhá pomocí uživatelského jména a hesla.
TZB modelář 2D/3D

ONLINE & OFFLINE MÓD

Pro práci s aplikací pit-MOBILE není potřeba trvalého připojení k Internetu – aplikace je funkční i v off-line režimu.
export a import

PLATFORMY

Aplikaci pit-MOBILE lze spouštět v mobilních zařízeních s operačním systémem Android a iOS.
snadné a rychlé kreslení / modelování

PŘEHLEDNÝ DESIGN

Obsah a ovládání aplikace pit-MOBILE je navržen tak, aby byly na veškerých zařízeních jednoduché a intuitivní.
intuitivní ovládání

Web & mobile

Webový a mobilní přístup k informacím – přínosné řešení pro mobilní pracovníky.

Bližší informace a nezávazná konzultace. Mám zájem
Toggle Bar