Revize a kontroly systematicky a včas

Mezi nejčastější požadavky firem, které mají zájem o informační systém pro správu majetku a facility management, patří řešení v oblasti údržby zařízení. Údaje o revizích, kontrolách, inspekčních prohlídkách a dalších legislativně ošetřených činnostech jsou v praxi často vedeny pomocí tabulek MS Excel.