Ceník licencí (ceny za upgrade na vyžádání)

* Ceny jsou uvedeny bez DPH

 

pit-CAD Vytápění 2022
23 500
licence
 • pit-CAD 2022 Stavba*, ZDARMA! ke každému modulu
  * pro základní model dispozice objektu pit-CAD 2022 Komplet Vytápění + Zdravotechnika, cena 36 000 Kč.
 • zachování všech funkcí hostitelské platformy
 • BIM/CAD řešení pro projektování TZB
 • klasifikační systém OmniClass (OCCS)
 • rozšířené knihovny objektů a symbolů
 • export a import do MS Excel
 • integrace s VDI 3805 (knihovny výrobků)
 • projektování otopných systémů ve 2D i 3D
 • generuje potrubní síť otopného systému
 • automatické napojení OT na rozvody
 • podrobné projektování schéma z půdorysu
pit-CAD 2022 Vzduchotechnika
37 500
licence
 • pit-CAD 2022 Stavba*, ZDARMA! ke každému modulu
  * pro základní model dispozice objektu
 • zachování všech funkcí hostitelské platformy
 • BIM/CAD řešení pro projektování TZB
 • klasifikační systém OmniClass (OCCS)
 • rozšířené knihovny objektů a symbolů
 • export a import do MS Excel
 • integrace s VDI 3805 (knihovny výrobků)
 • projekce funkčního schématu nebo dispozičního řešení
 • generování kusovníkových souborů VZT
 • automatické napojování vyústek VZT
 • výpočty napojovaného potrubí (rychlost, průtok)
 • snadné vytváření řezů nebo schéma
 • možnost vkládání konkrétních výrobků
 • editace vlastností každého prvku
pit-CAD 2022 Zdravotechnika
22 500
licence
 • pit-CAD 2022 Stavba*, ZDARMA! ke každému modulu
  * pro základní model dispozice objektu pit-CAD 2022 Komplet Vytápění + Zdravotechnika, cena 36 000 Kč .
 • zachování všech funkcí hostitelské platformy
 • BIM/CAD řešení pro projektování TZB
 • klasifikační systém OmniClass (OCCS)
 • rozšířené knihovny objektů a symbolů
 • export a import do MS Excel
 • integrace s VDI 3805 (knihovny výrobků)
 • projektování ve 2D i 3D
 • široká nabídka zařizovacích předmětů
 • automatické napojení objektů na rozvody
 • armatury z rozsáhlých knihoven dle různých norem
 • snadné vkládání armatur do potrubí
 • generování schéma z výkresu půdorysu
pit-CAD 2022 Elektro
27 000
licence
 • pit-CAD 2022 Stavba*, ZDARMA! ke každému modulu
  * pro základní model dispozice objektu
 • zachování všech funkcí hostitelské platformy
 • BIM/CAD řešení pro projektování TZB
 • klasifikační systém OmniClass (OCCS)
 • rozšířené knihovny objektů a symbolů
 • export a import do MS Excel
 • integrace s VDI 3805 (knihovny výrobků)
 • projekce slaboproudé i silnoproudé instalace
 • schéma zapojení i dispoziční umístění elektroinstalace
 • snadné vkládání prvků osvětlení dle místností
 • rozsáhlé knihovny instalačního vedení
 • široká nabídka objektů el. spotřebičů
 • symboly elektro dle různých norem
pit-CAD Stavba 2022
zdarma
ke každému modulu
 • základní funkce pro přípravu a finalizaci výkresu/modelu
 • pestrá nabídka rámečků, popisů nebo legend
 • modelování základní dispozice objektu ve 3D i 2D
 • vkládání vybavení (nábytku, zařizovacích předmětů, elektrospotřebičů aj.)
 • objekty (dveře, okna, prostupy, schodiště, sloupy a další)
 • plánování únikových cest (symboly, objekty)
 • propojení s CAFM systémem pit-FM
 • vytváření karet podlaží, místností nebo jejich částí
 • propojení se všemi moduly TZB a pit-FM včetně přenosu dat
 
BricsCAD V 22 Pro
29 042
licence bez maintenance
 • cena vč. maintenance je 34 851 Kč
 • BricsCAD® Pro je vysoce kompatibilní s aplikací AutoCAD® 2022
  Pro přechod na BricsCAD nepotřebujete měnit své tiskárny, šablony, bloky nebo rozvržení sady listů – jsou 100% kompatibilní. Názvy příkazů, aliasy a systémové proměnné jsou v BricsCAD a AutoCAD®stejné nebo podobné. BricsCAD používá nativní formát DWG pro nejvyšší kompatibilitu s ostatními uživateli CAD ve všech odvětvích.
  • Kompatibilní příkazy
  • Kompatibilní se soubory (.CUI, .CUIX)
  • Kompatibilní s makry/skripty
  • Kompatibilní s podpůrnými soubory (.PC3, LIN, .PAT, .DWT, .SSM)
  • Založen na technologii DWG 2018
BricsCAD V 22 BIM
47 731
licence bez maintenance
 • cena vč. maintenance je 57 277 Kč  
 • Vize přístupu k BIM je zásadně odlišná, založená na známé platformě DWG, která kombinuje předchozí návrh, BIM a výrobu do jediného, neustále se rozvíjejícího pracovního postupu.
  • Nový pohled na BIM - V BricsCAD BIM jsou rozhodování o návrhu na prvním místě a algoritmy strojového učení automatizují náročné úkoly manipulace s daty BIM, dokumentací a úrovní detailů.
  • Navrhování podle BIM - Flexibilní nástroj pro přímé modelování a profesionální CAD produkt na stejné platformě DWG. Geometrii návrhu lze přímo převést na prvky BIM.
  • Nejjednodušší přechod z CAD na BIM - Uživatelé CAD mohou bez problémů přejít ze svého pracovního prostředí na BricsCAD BIM. Menší výdaje na software a školení, aniž by došlo k poklesu výkonu, snižuje překážky přechodu.
 
Bližší informace a nezávazná konzultace. Mám zájem
Toggle Bar