• Pasportizační data o spravovaném majetku jsou základem pro veškeré činnosti facility managementu.
  • Propojení s výkresovou dokumentací standardu CAD.
  • Integrovaný prohlížeč výkresů s efektivními nástroji (vybarvení ploch dle kritérií, zobrazení údajů o objektech, nastavení viditelnosti jednotlivých vrstev výkresu, aj.).
  • Veškeré moduly systému pit-FM pracují s pasportizačními daty

 

Klíčové vlastnosti

 

Propojení na externí systémy

Integrační vazby propojující databázi pit-FM s ostatními podnikovými systémy a nástroji umožňují obousměrný přenos dat.
pitFM

Generování reportů a šablon dokumentů

Pomocí integrovaného editoru si uživatel v pit-FM vytváří vlastní sestavy nebo může využít množství předdefinovaných reportů a šablon.
pitFM

Grafické zobrazení CAD/GIS

Obousměrné propojení databáze pit-FM s nástroji podporujícími CAD a GIS technologii poskytuje uživateli grafickou interpretaci dat.
pitFM

Libovolný export / import dat

Hromadné plnění databáze a získávání strukturovaných výstupních dat pomocí uživatelsky definovaných předpisů importu a exportu.
pitFM

Oznamování / notifikace

Ohlašování nadcházejících událostí v předem stanoveném časovém období pomocí připomínkovače programu pit-FM nebo zaslání SMS a emailu.
pitFM

Export dat přetažením do excelu

Jednoduchý export dat pouhým přetažením myší do MS Excelu zajišťuje dostupnost dat osobám, které nemají přístup do pit-FM a další možnost zpracování dat.
pitFM

 

Facility & Asset management

Informační systém pro efektivní správu majetku. Datový i grafický pasport. Jednoduchý přístup k informacím a vylepšená komunikace s uživateli majetku.

Bližší informace a nezávazná konzultace. Mám zájem
Toggle Bar