• Rozdělení objektu na uklízené plochy.
  • Katalogy s předepsanými činnostmi úklidu.
  • Evidence provedených úklidových prací.
  • Správa smluv.
  • Zpracování nabídek externích úklidových firem.
  • Možnost využití webové aplikace pit-WEB úklidy.

 

Klíčové vlastnosti

 

Propojení na externí systémy

Integrační vazby propojující databázi pit-FM s ostatními podnikovými systémy a nástroji umožňují obousměrný přenos dat.
pitFM

Generování reportů a šablon dokumentů

Pomocí integrovaného editoru si uživatel v pit-FM vytváří vlastní sestavy nebo může využít množství předdefinovaných reportů a šablon.
pitFM

Grafické zobrazení CAD/GIS

Obousměrné propojení databáze pit-FM s nástroji podporujícími CAD a GIS technologii poskytuje uživateli grafickou interpretaci dat.
pitFM

Libovolný export / import dat

Hromadné plnění databáze a získávání strukturovaných výstupních dat pomocí uživatelsky definovaných předpisů importu a exportu.
pitFM

Oznamování / notifikace

Ohlašování nadcházejících událostí v předem stanoveném časovém období pomocí připomínkovače programu pit-FM nebo zaslání SMS a emailu.
pitFM

Export dat přetažením do excelu

Jednoduchý export dat pouhým přetažením myší do MS Excelu zajišťuje dostupnost dat osobám, které nemají přístup do pit-FM a další možnost zpracování dat.
pitFM

 

Facility & Asset management

Informační systém pro efektivní správu majetku. Datový i grafický pasport. Jednoduchý přístup k informacím a vylepšená komunikace s uživateli majetku.

Bližší informace a nezávazná konzultace. Mám zájem
Toggle Bar