Zásady zpracování a ochrana osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, dodavatelem nebo návštěvníkem webu, zaměstnancem nebo uchazečem o zaměstnání jste Subjektem údajů a svěřujete nám své osobní údaje. pit Software s.r.o. odpovídá za jejich ochranu a zabezpečení. Na této stránce se můžete seznámit s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Správcem je pit Software s.r.o. se sídlem Technologická 375/3, 708 00 Ostrava, IČ: 26814897. Vaše údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele.
Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mailu info@pitsoftware.cz. Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR:

  • zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
  • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávané osobní údaje jsou získávány od Subjektu údajů (tedy zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání, zákazníků a dodavatelů, návštěvníků našeho webu a zájemců o naše služby) zejména v souvislosti s poskytováním našich služeb nebo registrací na našich webových stránkách a následným používáním dodávaných softwarových produktů a případně v rámci další komunikace, ať už osobní, telefonické, písemné nebo jiné.
Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami pro tyto případy:

  • splnění smlouvy uzavřené s vámi či pro provedení opatření před uzavřením této smlouvy
  • splnění právních povinností
  • účely našich oprávněných zájmů, těmi jsou např. představení našich služeb a produktů
  • na základě Vašeho souhlasu

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií a přijali jsme veškerá možná technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

Správce ani námi pověření zpracovatelé neposkytují shromažďovaná data žádným dalším
osobám ani subjektům. Osobní údaje mohou být v souvislosti s veřejnou prezentací
a marketingovou činností Správce zpřístupněny i dalším osobám, případně veřejnosti pouze s předchozím souhlasem subjektu údajů. Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@pitsoftware.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 14 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 28 dní. O výmaz můžete požádat zasláním žádosti na e-mailovou adresu info@pitsoftware.cz. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom mohli případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání obchodních sdělení

E-maily s nabídkami na naše služby a produkty, informacemi o nových verzích apod. vám zasíláme, jste-li náš zákazník, na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr e-mailů zasláním žádosti na e-mail info@pitsoftware.cz.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018.