Vydané faktury

Přijaté faktury

 

Vlastnosti propojení pit-FM se systémem POHODA

  • v pit-FM vystavíte faktury za nájmy, energie a služby podle obsahu nájemních smluv, stavu měřičů a rozúčtovacích pravidel
  • faktury vystavené v pit-FM jsou automaticky přenášeny do systému POHODA včetně údajů potřebných pro správné zaúčtování (středisko, činnost, zakázka, předkontace, znak DPH)
  • na nákladové straně můžete přijaté faktury pořízené v systému POHODA načíst do pit-FM
  • náklady se přiřadí ke sledovaným objektům, a zařízením
  • přijaté faktury v pit-FM s využitím schvalovacího workflow rozúčtujete a odsouhlasíte a poté můžete odeslat do systému POHODA, kde je doklad automaticky založen a správně zaúčtován.
  • výrobcem ekonomického systému POHODA je společnost STORMWARE s.r.o.
               Cena licence propojení s IS POHODA je 20 tis. Kč
Řešení spolupracující se systémem POHODA
www.pohoda.cz www.pohodaplus.cz

Facility & Asset management

Informační systém pro efektivní správu majetku. Datový i grafický pasport. Jednoduchý přístup k informacím a vylepšená komunikace s uživateli majetku.

Bližší informace a nezávazná konzultace. Mám zájem
Toggle Bar