pit-FM drží krok s aktuálními trendy ve vývoji IT ve stavebnictví a lze jej propojit s programem Autodesk Revit, podporujícím technologii BIM. V současnosti u našich německých partnerů probíhá vývoj nových funkcionalit programu pit-FM, pomocí nichž bude dosaženo plného využití veškerých výhod, které informační model budovy v provozní fázi životního cyklu stavby přináší.

pit-FM se dlouhodobě ztotožňuje s filozofií metodiky BIM, kde data určená facility manažerovi mají poskytovat maximálně věrný obraz o spravovaném objektu. Prostřednictvím programu pit-FM lze všechna data a události o plochách a vybaveních evidovat a uchovávat v průběhu času: od projekce, přes realizaci, co nejefektivnější využívání objektů až k případné likvidaci. Pomocí sestav a dalších funkcí pit-FM je umožněno získávat přesné informace, které jsou základem k efektivní správě majetku.