Ve dnech 7. – 11. 11. 2016 proběhl již XVI. ročník Týdne facility managementu v Praze. V rámci slavnostního večera konaného na Staroměstské radnici hlavního města Prahy se každoročně vyhlašují ceny v kategoriích: Osobnost roku, Projekt roku, Odborná práce a Studentská práce.

V kategorii „Studentská práce“ zvítězil Bc. Michal Faltejsek, student Vysoké školy báňské – Technické univerzity a náš externí kolega. Téma jeho práce je „Smart Cities – chytrá správa města s využitím metody BIM“.

Obsahem práce bylo vytvoření mapového modelu města pomocí metody BIM, implementace myšlení Smart Cities, ale především nasazení odbornosti facility managementu do správy měst. V této metodě efektivnějšího managementu na úrovni měst byl použit CAFM systém pit-FM, který disponuje širokou nabídkou modulů a funkcí velmi dobře uplatnitelných v této kategorii správy majetku. Využívá pit-FM jako databázový systém, kdy pasportizuje jednotlivé prvky města, ať jsou to budovy, komunikace nebo jiné plochy (zatravněné, parkoviště apod.), ale také bodové prvky veřejného osvětlení, mobiliáře, sběrná místa odpadu či bodová zeleň města. Pro ukázku managementu města byly uplatněny smlouvy a faktury nejenom při odpadovém hospodářství. V této oblasti nalézá uplatnění i správa vozového parku, evidence zaměstnanců města, HelpDesk, zakázky a úkoly, úklidový modul a mnoho dalšího.

pit-FM byl v této práci propojen s mapovým modelem (v CAD prostředí) pro výměnu dat mezi jednotlivými softwary, snadnou lokalizaci prvků města při efektivní správě, ale také pro tříděné vyhledávání míst či prvků na základně zvolených filtrů. Mapový model je v programu pit-CAD 2017 vytvořen pomocí bloků s přiřazenými atributy pro přenos do databáze pit-FM.

Práce je názornou ukázkou široké využitelnosti softwaru pit-FM při jakékoliv správě movitého i nemovitého majetku a jako silného databázového softwaru schopného pojmout velké množství dat.

Michalovi přejeme mnoho dalších úspěchů a do nejbližší budoucnosti úspěšné zakončení studia!

 

pit Software, s. r. o.

Ostrava 2016