ATALIAN CZ s.r.o.

Implementován systém pit-FM a pit-WEB / Helpdesk. Hlavním přínosem je zpřehlednění procesů údržby objektů, správa a komunikace pomocí webové aplikace pro zadávání a řešení požadavků (Helpdesk). Aplikační řešení pokrývá systém řízení údržby včetně plánování periodických revizí a prohlídek s evidencí nákladů a generování předávacích protokolů k fakturaci. Podklady k údržbě objektů jsou vykazovány formou reportingu přímo z aplikace pit-FM s možností finančního plánování pro příští období.

Společnost ATALIAN CZ s.r.o. patří do francouzské skupiny ATALIAN, nabízí komplexní služby, které souvisejí s úplnou správou a údržbou objektů, pokrytí služeb je celorepublikové.


Show More NAHRÁVÁNÍ... NEJSOU DALŠÍ POLOŽKY
Bližší informace a nezávazná konzultace. Mám zájem
Toggle Bar