Ústav fotoniky a elektroniky Akademie věd ČR

ÚFE AV ČR využívá systém pit-FM pro evidenci majetku, včetně pasportizace budov. Systém pit-FM eviduje data o TZB budov včetně CAD výkresů, spravuje plochy a napomáhá při řízení úklidů. Instituce má nasazeny moduly Řízení provozu a údržby budov a technických zařízení včetně revizí a plánované údržby, Klíčovou službu, Fleet management a Správu smluv a dokumentů.

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR je veřejná výzkumná instituce patřící do systému pracovišť Akademie věd České republiky, největší české neuniverzitní výzkumné organizace. ÚFE provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti fotoniky, optoelektroniky a elektroniky. ÚFE přispívá k rozvoji poznání v těchto oblastech a vytváří širokou bázi znalostí, jako základ pro vývoj nových špičkových technologií.


Show More NAHRÁVÁNÍ... NEJSOU DALŠÍ POLOŽKY
Bližší informace a nezávazná konzultace. Mám zájem
Toggle Bar